تبلیغات
دانشگاه مجازی شیراز - برنامه میان ترم کنترل و الکترونیک88-89-1
»دانشگاه مجازی شیراز           » علم با ثروت بهترین است
موضوع: اطلاعیه ها،

شنبه 16 آبان 1388


 
میان ترم کنترل و الکترونیک
تاریخ
10-8
12-10
15:30 13:30
18-17
17-16
20-19
19-18
24/8/88
 
مدارهای الکتریکی 3
 
کنترل دیجیتال
فیزیک الکترونیک
الکترونیک 3
 
25/8/88
 
ریاضیات مهندسی
تفسیر موضوعی قرآن
 
 
26/8/88
 
معادلات دیفرانسیل (گروه3و1،2 کنترل و الکترونیک)
معادلات دیفرانسیل (گروه 2و1 کامپیوتر)
 کنترل کننده برنامه پذیر
 
معادلات دیفرانسیل (گروه 4 کنترل و الکترونیک)
 
27/8/88
 
کنترل نوین
اندیشه اسلامی 1
اندیشه اسلامی 2
(گروه 2)
اندیشه اسلامی 2 (گروه 1)
 
اندیشه اسلامی2
(گروه3)
28/8/88
 
الکترومغناطیس
ریاضیات پایه 2(گروه 2و1 کامپیوتر -2و1 کنترل و الکترونیک)
ریاضیات پایه 2(گروه 5 و 3،4)کنترل و الکترونیک)
 
29/8/88
طراحی مدارهای مجتمع خطی
کنترل پیشرفته
ابزار دقیق 2 و آز
 
 
 
 
30/8/88
زبان تخصصی(کنترل و الکترونیک گروه 4)
زبان تخصصی(کنترل و الکترونیک گروه 3 و1،2)
آمار و احتمالات
 
 
 
1/9/88
 
اصول میکروکامپیوترها
 
 
 
2/9/88
برنامه سازی رایانه ای(گروه 2و1)
برنامه سازی رایانه ای
(گروه 4و3)
 
محاسبات عددی
 
3/9/88
 
ماشین های الکتریکی
 
 
 
4/9/88
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمها
 
 
5/9/88
 
میکروپروسسور 2
کنترل صنعتی
 
 
 
6/9/88
 
دیجیتال 2
مدارهای الکترونیکی
 
 
 
7/9/88
اخلاق اسلامی
تاریخ اسلام
 
 
 
8/9/88
تربیت بدنی 1
 
انقلاب اسلامی
سیستمهای خطی و کنترل
ادبیات فارسی
 
تربیت بدنی2 (گروه دوم)
تربیت بدنی2 (گروه اول)
9/9/88
 
 
کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو
الکترونیک قدرت
 
 
 


ورود به سایت دانشگاه محل خبر آخرین دست نوشته ها :