تبلیغات
دانشگاه مجازی شیراز - نحوه دریافت کارت دانشجویی
»دانشگاه مجازی شیراز           » علم با ثروت بهترین است
موضوع: اطلاعیه ها،

شنبه 16 آبان 1388


باسمه تعالی
 
قابل توجه کلیه دانشجویان در خصوص اخذ کارت دانشجویی الکترونیکی
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کلیه رشته ها می رساند تعدادی از کارتهای دانشجویی الکترونیکی صادر گردیده است لذا دانشجویان محترم طبق لینک لیست دانشجویان جهت دریافت کارت دانشجویی به دانشکده مراجعه نمایند.
به محض صدور مابقی کارتهای دانشجویی نحوه دریافت متعاقباً به دانشجویان اعلام خواهد گردید.
*براساس اعلام اداره کل آموزش دانشگاه شیراز شرایط اخذ کارت دانشجویی الکترونیکی به شرح ذیل می باشد:
1-   تحویل کارت دانشجویی با توجه به هویت و اخذ کارت دانشجویی موقت، به شخص دانشجو تحویل داده شود و در فرم مربوط تکمیل و توسط دانشجو امضا و اثر انگشت زده شود.
2-  اخذ مبلغ 10000 ریال وجه نقد و یک برگ کپی از صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات از صفحه آخر شناسنامه).
3-  تکمیل فرم افتتاح حساب بانک.
4-  دریافت کارت موقت دانشجویی در زمان تحویل کارت جدید.
5-در صورت مفقود شدن کارت موقت یا کارت دانشجویی قدیمی دانشجو موظف است مبلغ 50000 ریال (پنجاه هزار ریال) به عنوان جریمه به شماره حساب 90041 بانک ملی پرداخت و رسید آن را به جای کارت دانشجویی تحویل نماید.
6-  کارت دانشجویی جدید به هیچ عنوان به دانشجویانی که کارت موقت یا رسید پرداخت جریمه ندارند، تحویل نگردد
لازم به ذکر است در خصوص تکمیل فرم افتتاح حساب بانک، به موارد ذیل توجه فرمائید:
1- دانشجو می بایست حضوراً به واحد آموزش دانشکده مراجعه نماید.
2- مسئولیت تکمیل فرم مربوطه با دانشجو می باشد.
3- کپی یا اسکن فرم مذکور اعتباری ندارد.
**دانشجویان تهرانی می توانند در ایام امتحانات میان ترم جهت دریافت کارت دانشجویی خود به دفتر نمایندگی تهران مراجعه نمایند.
 
واحد آموزش


 آخرین دست نوشته ها :