تبلیغات
دانشگاه مجازی شیراز - تغییر زمان کلاس ریاضی
»دانشگاه مجازی شیراز           » علم با ثروت بهترین است
موضوع: اطلاعیه ها،

سه شنبه 19 آبان 1388


کلاس مجازی هفتم ریاضی 1(گروه اول) و ریاضیات پایه 2 (گروه سوم)
باسمه تعالی
کلاس مجازی هفتم ریاضی 1(گروه اول) و ریاضیات پایه 2 (گروه سوم)
بدین وسیله به اطلاع میرساند که بنا به نظر استاد محترم درس کلاس مجازی هفتم ریاضی 1(گروه اول) و ریاضیات پایه 2 (گروه سوم) به شرح زیر موکول گردید
:
1.
کلاس مجازی هفتم ریاضی 1(گروه اول) : از تاریخ 25/9/88 به تاریخ 27/9/88 ساعت 13 – 11
.
2.
کلاس مجازی هفتم ریاضیات پایه 2 (گروه سوم): از تاریخ 25/9/88 به تاریخ 26/9/88 ساعت 12 – ۱۰ آخرین دست نوشته ها :